آزمون کالریک

آزمون کالریک در ارزیابی سیستم تعادل (قسمت دوم)

آزمون کالریک: درمقاله قبل متغیر دما و نوع محرک را بررسی کردیم

حال ادامه متغیرها را بررسی می کنیم:

۲- سازش پاسخ

تحریک مکرر یک گوش با محرکات دمایی، باعث کاهش تدریجی پاسخ می‌شود.

بین ارائه محرکات حرارتی حداقل ۵ دقیقه استراحت اعمال می شود تا شیب حرارتی به حالت استراحت برگردد.

۳-  وضعیت هوشیاری فرد

در حین ثبت نیستاگموس کالریک از آزمودنی درخواست می‌شود اعداد را برعکس بشمرد تا دچار حواس پرتی شود.

بدون حواس پرتی پاسخ‌ها می‌توانند مهار شوند.

الگوی نیستاگموس ممکن است بر اساس وضعیت آگاهی بیمار تغییر کند.

عدم توجه و خواب آلودگی ممکن است باعث غیاب پاسخ کالریک شود و به اشتباه بعنوان کاهش عملکرد دهلیز تفسیر شود.

بعضی محققان معتقدند صحبت کردن معمولی با بیماران ممکن است در حفظ آگاهی بیمار بدون القای اضطراب موثرتر باشد تا از مجموعه‌ای سوال ریاضی و جبری استفاده شود.

۴-  اضطراب و عصبانیت

مطالعات نشان می‌دهند که ۱۰ درصد افراد دارای هایپر رفلکسیا (افزایش غیر طبیعی پاسخ کالریک) در آزمون کالریک هیچ شواهدی مبنی بر بیماری اندامی ندارند.

اضطراب از یک آزمون ناشناخته معمولا یک توجیه قابل قبولی است.

بنابراین آموزش به بیمار در مورد گام‌های آزمون و احتمال ایجاد سرگیجه اهمیت دارد.

۵-  تغییرات پرده گوش

در بیماران دچار پارگی پرده‌ی گوش از تحریک آب استفاده نمی‌شود.

پارگی پرده‌ی گوش، در هنگام تحلیل نتایج آزمون کالریک هوا، یک عامل مداخله کننده‌ی مهم است زیرا تحریک دو گوش با یکدیگر متفاوت است.

بعلاوه، تحریک هوا ممکن است باعث تولید نیستاگموس در خلاف جهت مورد انتظار شود.

از دیدگاه نظری هوای گرم باعث تبخیر رطوبت گوش میانی شده و فضای گوش میانی را خنک می کند.

۶-  پدیده‌ی بلز

پدیده‌ی بلز یک آرتیفکت یا پاسخ کاذب می‌باشد که در آن نیستاگموس با چشمان بسته وجود ندارد و وقتی رخ می‌دهد که بیمار چشمانش را برای ثبات چشمی باز می‌کند

و ممکن است به نظر برسد که اثر مهاری با ثبات بینایی در آزمون کالریک رخ نمی‌دهد و فرد دچار آسیب مرکزی است.

462