OAE

هدف اصلی OAE چیست؟

هدف اصلی OAE تعیین وضعیت حلزون بخصوص عملکرد سلول های مویی گوش داخلی است.

این اطلاعات برای موارد زیر بکار می رود :

۱⃣ غربالگری شنوایی (بخصوص در نوزادان یا افراد دچار ناتوانی های رشدی)
۲⃣ تخمین حساسیت شنوایی در محدوده خاص و محدود
۳⃣ تفاوت جزء عصبی از جزء حسی در کم شنوایی حسی عصبی
۴⃣ ارزیابی کم‌شنوایی عملکردی و تمارض

☑️ از آنجایی که نیاز به پاسخ رفتاری از جانب بیمار نیست، می توان از فرد خواب یا حتی کمایی پاسخ خوبی بدست آورد.

حلزون هنجار هم صوت را دریافت می کند، هم صوت کم شدتی تحت عنوان OAE تولید می کند.

این اصوات بخصوص توسط سلول های مویی خارجی تولید می شوند.

🔴 ۴نوع OAE وجود دارد :

۱٫ نوع SOAE که به صورت خودبخودی و بدون ارائه محرک صوتی توسط حلزون تولید می شود.

۲٫ نوع TEOAE که در پاسخ به محرکات صوتی کوتاه (معمولاً کلیک) تولید می شود.

۳٫ نوع DPOAE که در پاسخ به دو تون همزمان با فرکانس متفاوت تولید می شود.

۴٫ نوع SFOAE که در پاسخ به یک تون ممتد تولید می شود.

⭕️ در ادیومتری تون خالص، وضعیت کلی سیستم شنوایی از گوش خارجی، ‌ میانی، حلزون، عصب VIII و دستگاه عصبی مرکزی اندازه گیری می شود.

اما OAE فقط وضعیت سیستم شنوایی محیطی را روشن می کند (گوش خارجی، میانی، داخلی).

✔️پاسخ از گوش داخلی متساعد می شود اما این صوت باید از گوش میانی و خارجی عبور کند تا به میکروفون دستگاه برسد.

🔶 با OAE نمی توان آستانه های شنوایی را بطور کامل شرح داد اما این آزمون می تواند اعتبار سایر آزمون ها را بسنجد (مثلاً در متمارضین یا تایید آستانه رفتاری در کودکان)، در غربالگری شنوایی نوزادان در سراسر جهان بکار می رود، برای پایش اثر داروهای اتوتوکسیک بکار می رود و به تعیین محل ضایعه (حلزون یا عصب) کمک می کند (مانند تشخیص نوروپاتی شنوایی).

🔘 این آزمون به راحتی اجرا می شود، غیرتهاجمی است و اطلاعات معتبر و پایداری از وضعیت حلزون فراهم می کند.

422