باطری ساعت

آیا می توان باطری ساعت را به جای باطری سمعک استفاده کرد؟

باطری های ساعت خیلی شبیه به باطری های سمعک هستند؛ هیچ وقت از باطری ساعت به جای باطری سمعک استفاده نکنید

به دلیل اینکه ولتاژ باطری های ساعت بیش از ولتاژ مورد نیاز سمعک است؛که موجب آسیب زدن به مدارات سمعک می شود.

برای طولانی کردن عمر باطری سمعک چه کار می توان انجام داد؟

۱-  تا قبل از استفاده از باطری روکش ان رو برندارید؛

چرا که بدلیل یک قطبی بودن باطری ها به محض برداشتن روکش ان و در معرض هوا قرار گرفتن از طول عمر باطری کاسته میشود .

۲-  بهتر است قبل از استفاده از ان و بعد از برداشتن روکش باطری چند دقیقه ای صبر کنید؛

تا با در معرض قرار گرفتن با هوا به حداکثر میزان فعالیت خود برسد.

۳- زمانیکه از سمعک خود استفاده نمیکنید حتما انرا خاموش نمایید که از عمر باطری کاسته نشود.

۴- بیاد داشته باشید که هرچه سر و صدای محیط اطراف شما بیشتر باشد

مدارات بیشتری از سمعک فعال شده مصرف باطری سمعک هم بیشتر خواهد بود.

۵- قبل از عوض کردن باطری ها دست ها را به طور کامل بشورید؛

چربی و کثیفی ممکن است که به سمعک آسیب برساند و همچنین منفذ هوای باتری را پر کند.

۶- ابتدا از قدیمی ترین باطری ها استفاده کنید.

باطری های جدیدتر نسبت به باطری های قدیمی تاریخ انقضای طولانی تری دارند؛

بنابراین ابتدا از باطری های قدیمی استفاده کنید.

اگر باطری سمعکتان زود به زود خالی می شود ……

۱- زیاد عرق کردن بعضی بیماران باعث می شود باطری سمعک زودتر خالی شود.

توصیه ی ما به این افراد خشک کردن گوش و سمعک خود از عرق هر چند ساعت یک بار در طول روز می باشد.

۲- شب در سمعک خود را کامل باز کنید و به خاموش کردن اکتفا نکنید.

۳- رسیدن رطوبت به باطری باعث تبله شدن باتری و خالی شدن آن می شود؛

لذا باطری های خود را در محیط خشک نگه داری کنید. بهترین مکان نگهداری باطری از نظر ما، کمد دیواری است.

 

484