جراحی گوش

کم شنوایی علل مختلف دارد. اما آیا درمان کم شنوایی وجود دارد؟

بطور کلی کاهش شنوایی ناشی از مشکل در گوش خارجی یا میانی ( کم شنوایی انتقالی ) ، مشکل در گوش داخلی و عصب شنوایی (کم شنوایی حسی عصبی ) و یا هردو ( کم شنوایی آمیخته ) می باشد.

سمعک

درمان کم شنوایی

اگر کاهش شنوایی ناشی از اختلال قابل درمان در گوش خارجی یا میانی باشد معمولا اولین اقدام درمان دارویی یا جراحی است . در بسیاری از این شرایط شنوایی فرد پس از درمان بهبود کامل یا نسبی پیدا میکند. در صورت باقی ماندن افت شنوایی پس از درمان های لازم تنها راهکار مناسب استفاده از سمعک مناسب برای فرد است .

کم شنوایی حسی-عصبی

در نوع دیگر مشکلات شنوایی که افت شنوایی حسی عصبی میباشد، اختلال باعث کاهش شدت صدا می شود. اما ممکن است موجب کاهش کیفیت و وضوح صدای شنیده شده نیز باشد ، حتی زمانی که صداها به اندازه کافی بلند باشند. به همین دلیل است که افراد مبتلا به افت شنوایی حسی عصبی اغلب هنگامی که در محیط های شلوغ مانند مهمانی و یا خیابان قرار گرفته ، هنگامی که فردی از پشت سر با آنها صحبت میکند و زمانی که چندنفر همزمان مشغول صحبت هستند ، برای درک مکالمات با مشکل مواجه شده و میگویند صداها را میشنوند اما درک نمی کنند.

اغلب از دست دادن شنوایی حسی عصبی بدلیل آسیب سلول های مویی شنوایی و یا عصب شنوایی درمان پزشکی ندارد و به طور معمول به عنوان یک وضعیت دائمی غیرقابل برگشت توصیف میگردد . با این وجود، تحقیقات برای یافتن درمانی در این زمینه ادامه دارد.

خبر خوب این است که اکثر افراد مبتلا به کم شنوایی حسی عصبی می توانند از سمعک استفاده کنند.

 

نود و یک درصد از افرادی که در سال گذشته سمعک خریداری کرده اند اذعان داشته اند که سمعک کارایی بسیار خوبی برای آنها داشته و مفید بوده است.

3332