سمعک هوشمند

نوتوانی شنوایی چیست؟

درمان افراد مبتلا به آسیب شنوایی مادرزادی به منظور بهبود کلی توانایی برقراری ارتباط شنوایی / کلامی که شامل استفاده از سمعم, تربیت شنوایی, درمان زبان و گفتار, گفتارخوانی و ارتباط دستی است

این اصطلاخ برای توانبخشی فردی که ضایعه, مهارتهای رشدنیافته وی را تحت تاثیر قرار داده بکار می رود؛ نظیر کودکانی که قبل از دوره زبان آموزی دچار کم شنوایی شده است.

توانبخشی شنوایی چیست؟

توانبخشی افراد دچار نقص شنوایی با تاکید بر تشخیص کم شنوایی و تجویز سمعک و وسایل کمک شنوایی داشته و کمتر بر ارایه خدمات حمایتی مثل آموزش راهبردهای ارتباطی و درک گفتار تاکید دارد.

توانبخشی افراد دچار نقص شنوایی که خود شامل فعالیت های متعدد است؛ در زیر امده است

اجزای یک برنامه توانبخشی شنوایی بدین شرح است:

۱- تشخیص و کم کردن کم شنوایی: ارزیابی شنوایی و توانایی های گفتاری

۲- تهیه پروتز شنوایی مناسب: تجویز سمعک یا سمعک کمک لامسه, مشارکت با تیم کاشت حلزون و رایه خدمات پیگیری

۳- تهیه وسایل کمک شنوایی: تهیه وسایل کمک شنوایی به عنوان تکیمل کننده سمعک یا به جای سمعک برای از بین بردن مشکلات ارتباطی

۴- تربیت شنوایی: تکلیف های سازمان یافته و خودانگیخته گوش دادن

۵- آموزش استراتژی های ارتباطی: آموزش استراتژی هایی برای افزایش ارتباط و کاهش مشکلات ارتباطی (شامل راهبردهای تسهیلی, جبرانی و مدیریت محیطی )

۶- مشاوره های اطلاعاتی و آموزشی: ارایه اطلاعاتی درباره شنوایی هنجار, کم شنوایی, فناوری وسایل کمک شنوایی, درک گفتار و خدمات موجود

۷- مشاوره های سازگاری فرد: مداخله به منظور افزایش مدیریت و پذیرش کم شنوایی و مشکلات ارتباطی

۸- حمایت روانی اجتماعی: ایراد سخنرانی در مورد جنبه های روانشناختی و اجتماعی کم شنوایی بر فرد کم شنوا, دوستان, خانواده (نظیر مدیریت استرس و تکنیک های relaxation

۹- آموزش های شریک های ارتباطی: آموزش برقراری ارتباط با همسر, خانواده, دوستان یا همکاران

۱۰- آموزش گفتارخوانی: آموزش درک گفتار از طریق دو حس شنوایی و بینایی

۱۱- گفتار درمانی و زبان درمانی: برای کودکانی که قبل از زبان آموزی دچار اختلال شده اند. آموزشی که تاکید بر راهبرهای در حال رشد دارد تا تولید گفتار و دایره لغات, صرف و نحو و کاربرد شناسی در حال رشد را پایش کند

۱۲- آموزش ضمن خدمت: آموزش تخصصی سایر حرفه ها نظیر آموزش معلمان در مدارس معمولی, یا آموزش سرپرست های مراکز ارشد

342