اختلال پردازش شنوایی مرکزی

اختلال پردازش شنوایی مرکزی چیست (CAPD) ؟

اختلال پردازش شنوایی مرکزی عبارت است از نقص در پردازش ادراکی محرکات شنوایی و فعالیت نوروبیولوژیکی مرتبط با این پردازش ها.

اختلال پردازش فضایی(Spatial Processing Disorder,SPD):

نوع خاصی از CAPD است.

کودکان SPD نسبت به همتایان هنجار خود کمتر میتوانند از علائم و نشانه های دوگوشی (BINAURAL CUES) برای توجه به یک صدا که از یک موقعیت خاص می آید

و فرونشاندن نویزی که از سایر مسیرها می آید، استفاده کنند.

بنابراین کودکان SPD  بیشتر از حد معمول نسبت به کودکان مبتلا به CAPD در درک گفتار در حضور نویز زمینه مشکل دارند.

SPD را می توان با آزمون LISTENING IN SPATIALIZED NOISE – SENTENCES TEST  تشخیص داد.

نحوه کار با نرم افزار توسط کودک :

کودک باید یک کلمه را از جمله هدف بازشناسد.

جملات هدف توسط گوینده خانم و در صفر درجه آزیموت ضبط شده و نویز زمینه در ۹۰± درجه آزیموت بیان و ضبط شده است.

کودک با هدفون به صداها گوش می دهد.

نویز زمینه داستان های کودکانه است که به صورت زنجیره ای توسط همان گوینده جملات هدف بیان می شود.

کوددک از Mouse رایانه خود برای انتخاب کلمه ای که بیشترین هماهنگی را با جمله هدف دارد، استفاده می کند.

شکل زیر نمونه ای از محیط نرم افزار را نشان می دهد.

 

LiSN

نرم افزار چگونه کار می کند؟

از یک روش توزین سایکواکوستیکی تطبیق به صورت بالا-پایین برای تطابق سطح سیگنال جمله هدف با پاسخ کودک استفاده می شود(WEIGHTED UP—DOWNADAPTIVE PROCEDURE).

اگر کودک تصویر هدف را به درستی بازشناسی کند، سطح ارائه جمله هدف ۵/۱ دسی بل کاهش می یابد

و اگر کودک هدف را غلط بازشناسد، سطح ارائه جمله هدف ۵/۲ دسی بل افزایش می یابد

و درصورتیکه پاسخ کودک نامطمئن باشد، سطح ارائه ۵/۱دسی بل افزایش می یابد.

به این صورت کودک به طور مستمر در چالش گوش دادن به موارد سخت تر قرار می گیرد.

از آنجایی که جمله هدف و داستان های زمینه توسط یک نفر بیان می شود، کودک باید به استفاده از علائم و نشانه های فضایی (مثل تفاوت در جایگاه های فیزیکی گفتار) برای تمایز بین جمله هدف و نویز زمینه تکیه کند.

مدت زمان آموزش کودک مبتلا به اختلال پردازش شنوایی مرکزی

کودک ۲بار در روز، ۵ روز در هفته، در طول یک دوره ۱۰ هفته ای بازی را انجام می دهد تا ۱۰۰ بازی را کامل کند.

مدت زمان هر بازی بین ۱۰-۵ دقیقه است.

چه نتایجی انتظار می رود؟

مطالعات و کارآزمایی های بالینی نشان می دهد که در کودکانی که با این روش آموزش داده شده اند،

(Speech reception threshold(SRT شخص ۱۰ دسی بل بهتر شده و با ادامه آموزش، آن ها می توانند دراجرای آزمون LISN-S امتیازی مشابه همتایان خود به دست آورند.

 

منابع:

 

۱٫Cameron S, Glyde H, Dillon H. Efficacy of the LiSN & Learn auditory training software: randomized blinded controlled study. Audiology research. 2012;2(1):e15

۲٫Cameron S, Dillon H, Glyde H. The LISN & Learn auditory training program for children with CAPD. 2011

571