اختلال پردازش شنوایی

اختلال پردازش شنوایی

تنبلی شنوایی (amblyaudia) طبقه جدیدی از اختلال پردازش شنوایی مرکزی (APD) است.

در خصوص APD انتقاداتی وجود دارد.

اولین انتقاد آن است که APD تعریف پذیرفته شده ی کلی ندارد.

در واقع گروه دچار APD ، گروه ناهمگنی هستند.

و توسط ضعف در تعدادی از پردازش های شنوایی مشخص می شود (از مشکل درک گفتار در نویز تا مشکلات پردازش زمانی و دایکوتیک).

انتقاد دوم آن است که ما برای تشخیص APD از آزمونهای رفتاری استفاده می کنیم.

که چندین پردازش مانند پردازش های شناختی و منابع توجهی را نیز شامل می شود.

شاید بتوان گفت مشکل دیگر  ، عدم وجود هنجار مناسب سنی برای بسیاری از آزمون های مرکزی است.

تکالیف دایکوتیک با استفاده از کلمات و اعداد، زبان و نیز منابع شناختی و توجهی را درگیر می کند.

غیر قرینگی ناهنجار دو گوش یافته ی مهمی خواهد بود.

این آزمون دو گوش را به رقابت با یکدیگر وادار می کند.

دکتر Moncrieff بیان می کند که برای غربالگری شنوایی دایکوتیک از زیر آزمون Competing words استفاده می کند (زیر آزمون SCAN).

برای اهداف تشخیصی از آزمون Double Dichotic Digits یا Randomized Dichotic Digits (دشوارتر) استفاده می شود.

به علاوه وی از آزمون کلمات دایکوتیکی که خود ایشان ساخته اند و آزمون Dichotic CV استفاده می نماید.

به دلیل اینکه دو گوش با هم مقایسه می شوند اثرات مداخله گر توجه و زبان و شناخت حذف می شود.

محل ضایعه می تواند کورپوس کلوزوم یا مسیر تالاموکورتیکال چپ باشد.

نتیجه :

در این صورت مشکلاتی را برای کودک به همراه خواهد داشت

که والدین و شاید معلمین متوجه آن شوند

که در این صورت این کودک باید به کراکز تخصصی مرتبط با شنوایی مراجعه کرده

زیر نظر پزشکین متخصص گوش و حلق و بینین قرار گیرد.

تیم درمانی در کنار پزشکان خدمات را به این افراد و خانواده ایشان ارائم میدهند

تا از مشکلات پیش ور بکاهند.

بدون شک در کلینیک شنوایی سروش نیز کادر مجرب پزشکی و ادیولوژیست ها

در پی رساندن بهترین خدمت رسانی به شما مراجعین محترم خواهند بود .

799