انواع سمعک

تقسیم بندی های مختلفی راجع به انواع سمعک وجود دارد که فقط به یه نوع آن اشاره می شود

سمعک ها بر اساس محل قرار گیری در بدن به گروه های زیر تقسیم می شود

انواع سمعک بر اساس محل قرارگیری:

سمعک جیبی: سمعک بزرگ است و در جیب قرار می گیرد

سمعک عینکی: اجزای سمعک در دسته سمعک جاسازی می شود

سمعک پشت گوشی: سمعک در پشت لاله گوش است و به وسیله قالب صدا به گوش می رسد

سمعک داخل گوش: سمعک در داخل صدفه و مجرای گوش قرار می گیرد

سمعک داخل مجرا: بخش عمده سمعک در داخل مجرای گوش قرار می گیرد

سمعک عمق مجرا: سمعک در مجرای گوش نزدیک پرده گوش گذاشته می شود

سمعک قابل کاشت: با عمل جراحی بخشی از سمعک در پشت لاله گوش یا در فضای گوش میانی قرار داده می شود یا کل سمعک در فضاهای گوش قرار داده می شود

سمعک راه استخوانی: سمعک یا بخشی از آن روی زائده پشت گوش گذاشته می شود.

پیش انتخاب

به منظور کمک به شما در انتخاب مدل مناسب سمعک, متخصص شنوایی مواردی را برای شما توضیح خواهد داد:

  • میزان کم شنوایی: تمام مدل های سمعک و انواع تکنولوژی های برای همه انواع کم شنوایی ها مناسب نیستند.
  • آناتومی گوش: بعضی کانال های گوش بسیار باریک هستند و تقریبا تجویز سمعک های کاملا داخل گوشی در آنها غیرممکن است.
  • شیوه ی زندگی: میحط های مختلف شنیداری که به طور روزمره هر فرد تجربه می کند بر انتخاب مدل سمعک موثر است.
  • قدرت دست: جایگذاری مدل های CIC, ITC در گوش آسان است ولی احتیاج به قدرت کافی دست دارد و در صورتیکه فرد لرزش دست داشته باشد, استفاده از آنها مشکل است.
  • تمایلات شخصی: انتخاب از بین مدل ها, رنگ ها و اندازه های مختلف امری شخصی است.
  • بودجه: سمعک در طیف قیمتی بسیار زیاد موجود هستند تا هر کس بنا بر بودجه خود انتخاب کند.

 

345