سمعک هوشمند

عفونت های حاد گوش میانی اغلب در فصول سرد سال و در کودکان به دلیل وضعیت قرارگیری شیپور استاش و یا سیستم ایمنی ضعیف تر اتفاق می افتد.

در جنس مذکر شایع تر است.

در اغلب موارد AOM به دنبال عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی (Upper respiratory tract infection [URTI] ) ایجاد می شود ؛ بروز عفونت دستگاه تنفسی فوقانی در ۷۰% موارد پیش از AOM مشاهده می شود ، این عفونت باعث التهاب نازوفارنکس (نازوفارنژیت [nasopharyngitis]) می شود و در ترشحات موکوزی تغییراتی ایجاد می کند ، همچنین منجر به اختلال عملکرد شیپور استاش می گردد.

عوامل ایجاد کننده:

باکتری هایی که عامل ایجاد AOM هستند :

۱) استرپتوکوکوس نومونیا

۲) هموفیلوس آنفولانزا

۳) موراکسلا کاتارالیس (Moraxella catarrhalis)

۴) استرپتوکوکوس پیوژنز (streptococcus pyogenes)

۵) استرپتوکوکوس اورئوس

توجه: اوتیت حاد گوش میانی عامل خطری برای ایجاد اوتیت مدیای همراه با ترشح (otitis media with effusion[OME]) محسوب می شود.

  معیارهای تشخیص AOM :

۱) بیرون زدگی (bulging) پرده تمپان

۲) ترشحات تازه بدون اینکه اوتیت اکسترن وجود داشته باشد.

۳) بیرون زدگی خفیف پرده تمپان همراه با درد (کمتر از ۴۸ ساعت) و قرمزی پرده تمپان

۴) در معاینات بالینی پرده تمپان بیرون زده و ملتهب می باشد ، قابلیت تحرک پذیری اش کاهش یافته است ؛ همچنین اگر پرفوراسیون پرده تمپان اتفاق افتاده باشد ، در کانال گوش خارجی چرک رویت می شود.

۵) علائم حاد در ۷۵% بیماران طی ۴ روز برطرف می شود.

۶) اگر کودک سه دوره یا بیشتر طی ۶ ماه به AOM مبتلا شود ، این موضوع تحت عنوان اوتیت حاد میانی راجعه شناخته می شود.

 عوارض احتمالی اوتیت حاد میانی :

۱)پرفوراسیون دائمی پرده تمپان

۲)تمپانواسکلروز

۳)فلج عصب صورتی (facial)

۴)لابیرنتیت

۵)سندروم گرادینیگو

۶)آبسه های گردنی : Bezold’s , Citelli’s , Luc’s abscess

۷)ترومبوز سینوسِ lateral

۸)مننژیت

۹)آبسه لب تمپورال

۱۰)Extradural/subdural abscess

۱۱)هیدروسفالی (otogenic hydrocephalus)

درمان عفونت حاد میانی

۱) تجویز مسکّن درمان پایه ای برای این بیماری محسوب می شود. ایبوپروفن و پاراستامول (استامینوفن) علائم را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند.

۲) مطالعات جدید نشان می دهند ، تجویز فوری آنتی بیوتیک در کودکان زیر دو سال از اهمیت بالایی برخوردار است ؛ آنتی بیوتیک در کودکان بزرگتر در موارد شدید و بانظر پزشک تجویز می شود.

۳) تجویز کوآموکسی کلاو احتمال شکست در درمان را از ۴۵% به ۱۸% کاهش می دهد.

۴) برای کودکان مبتلا به اوتیت حاد میانی راجعه لازم است جراحی انجام شود. مداخلات جراحی شامل myringotomy (ایجاد سوراخ در پرده تمپان) به تنهایی یا همراه با تعبیه (VT (ventilation tube می باشد.

منبع:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25913598

773