باتری سمعک

باتری سمعک

سمعک های مختلف بر اساس سایز و قدرتشان، باتری سمعک مخصوص به خود را دارند. باتری سمعک، دارای ولتاژ و جریان مخصوص است و نباید از باتری های مشابه (مثل باتری ساعت) استفاده کنید.

طول عمر باتری بر حسب مدل، سایز و قدرت سمعک از سه روز تا چندین هفته است. شاید در ابتدا یکی از نگرانی های بیمار، نیاز به تعویض باتری باشد. اما سمعک یک پردازنده ی پیشرفته است. اگر یک چراغ قوه را روشن بگذارید چند ساعت کار می کند؟ یا رادیو؟ پس با توجه به سایز باتری می توان گفت این میزان عملکرد برای باتری های سمعک قابل قبول است.

نکته ی دیگر باتری های قابل شارژ است. اما کم بودن میزان جریان این باتری ها و همچنین قیمت بالای آن ها در مقایسه با باتری های معمول، دلیلی بر عدم استفاده ی چندان از باتری های قابل شارژ است.

هنگامی که از سمعک استفاده نمی کنید حتماااااااا درب باتری آن را باز بگذارید

انواع باتری ها را در شکل زیر مشاهده می کنید:

شکل باتری ۱۰

شکل باتری ۳۱۲

شکل باتری ۱۳

شکل باتری ۶۷۵

باتری سمعک

  • باتری ها را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
  • باتری ها را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
  • رطوبت و کاهش یا افزایش دما سبب نقص در عملکرد باتری می شود.

2710