سلام. امکان عدم بهبود شنوایی در این عمل وجود داره. احتمالا شما قبل از عمل آگاه از این قضیه بوده اید.

176