سمعک داخل گوشی

یونیترون در اقدامی جالب این امکان را بیماران میدهد تا در صورت نیاز به سمعک رده ی بالاتر،با پرداخت هزینه ای اندک سمعک خود را ارتقا دهد.

با این روش دیگر هزینه ی اضافی بر دوش شما قرار نمی گیرد.

این تکنولوژی برای اولین بار در ایران، در کلینیک سروش ارائه می شود.

498