آلودگی صوتی

آلودگی صوتی چیست؟

منظور از آلودگی صوتی امواج ناخواسته‌ای است که در شرایط مکانی و زمانی ویژه بر فعالیت موجودات زنده به ویژه انسان تأثیر گذاشته

و می‌تواند عوارض متعدد جسمی و روحی و علی‌الخصوص اختلال در اعصاب شنوایی را حاصل شود.

واحد اندازه‌گیری آلودگی صوتی «دسی بل» است.

و آستانه تحمل گوش انسان در حدود ۱۳۰ دسی‌بل است.

انتشار صدا به چه صورت است؟

انتشار صدا بسته به اینکه در محیط باز یا بسته صورت پذیرد رفتار متفاوتی دارد.

در یک محیط باز امواج صوتی بدون برخورد به مانع روند انتشار را تا مرز تباهی ادامه می‌دهند.

شرایط محیطی تأثیر غیرقابل انکاری در چگونگی انتشار صدا دارد.

گرچه انسان به سرو صدا عادت کرده ولی در حقیقت آلودگی صوتی یک عامل خستگی بوده و ظرفیت کار انسان را چه در مشاغل فکری و چه در شغل‌های بدنی و ساده کاهش می‌دهد

آلودگی صوتی روی وضع روانی و روحی شخص اثر کرده، باعث اشکال در تطابق یافتن انسان با محیط کار وحتی اجتماعی و خانواده می‌شود.

که نتیجه آن کاهش بازده کار می‌باشد.

در صورتی که مدت در معرض آلودگی صوتی قرار گرفتن افزایش پیدا کند، می‌تواند موجب کاهش قدرت شنوایی شود

و همچنین خطر ابتلابه امراض قلبی-عروقی را افزایش دهد.

به عنوان نمونه چنانچه فردی طی ۸ ساعت به طور مداوم در معرض سروصدای بالای ۷۰ دسی‌بل قرار گیرد، فشار خون وی ۵ تا ۱۰ میلی‌متر جیوه افزایش می‌یابد.

آزمایش‌ها نشان می‌دهد که صداهای با شدت ۱۶۰–۱۵۰ دسی بل موجب رنگ پریدگی، بالا رفتن فشارخون و کاهش درجه حرارت بدن می‌شوند

و صداهای مداوم نیز عکس العمل‌هایی را مانند انقباض رگ‌ها در بدن ایجاد می‌کند.

آلودگی صوتی و آلاینده های شیمیایی

در ترافیک‌های شهری زمانی که شدت صدا از ۱۰۰ دسیبل بالاتر باشد

و با آلاینده‌های شیمیایی هوا همراه شود اثر مخربی بر سیستم شنوایی افراد می‌گذارد.

مونواکسید کربن یکی از آلاینده‌های هواست که به تنهایی اثر مخربی بر سیستم شنوایی ندارد

ولی وقتی با آلودگی صوتی ترکیب می‌شود اثر مخربی بر سیستم شنوایی افراد در معرض میگذارد.

شدت صدا در مکانهای پر سر وصدا اگر بالای ۱۰۰ دسیبل باشد خود به تنهایی باعث آسیب بر سیستم شنوایی می‌شود

ولی اگر این آلودگی صوتی در کنار آلودگی هوا قرار گیرد اثر تقویت کننده‌ای بر روی هم می‌گذارند

که شدت مخرب بودنش بر سیستم شنوایی بیشتر خواهد بود

و این تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام و ثابت شده است.

مشکلاتی که بر سیستم شنوایی فرد وارد شده باعث آسیب سلول‌های مویی شنوایی که در واقع گیرنده اصلی صدا هستند می‌شود

و اگر شدت بسیار زیاد باشد می‌تواند عصب شنوایی و مراکز عصبی بالاتر را نیز درگیر کرده و باعث کم‌شنوایی فرد می‌گردد.

434