نیکوتین

نیکوتین چیست؟

نیکوتین یکی از پرمصرف ترین روان گردان ها در دنیاست که روی خلق و خو و رفتار فردی می تواند اثر بگذارد.

نیکوتین یک آمین سه حلقه ای است

که با pyridine و حلقه pyrolidine ترکیب شده است.

نیکوتین

نیکوتین به آسانی از سد خونی مغزی عبور کرده و در مغز به دو روش ترکیب شده است

و در مغز به دو روش غیر فعال و انتقال فعال توسط شبکه کروئیدی منتقل می شود.

استعمال دخانیات یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی است

و مطالعات زیادی اثرات مخرب آن را نشان داده اند.

تاثیر نیکوتین بر روی بدن

نیکوتین روی قسمت های مختلفی از بدن اثر می گذارد،

از جمله سیستم عصبی مرکزی یا اثراتی که روی سیستم عروقی دارد و می تواند باعث افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، سکته قلبی و غیره شود.

همچنین نیکوتین می تواند روی سیستم اندوکرین اثر گذارد و در خانم ها موجب یائسگی زودرس شود و همچنین احتمال پوکی استخوان را افزایش دهد.

ارتباطات زیادی بین نیکوتین و بیماری های انسان کشف شده است؛

مهم ترین ریسک فاکتور بیماری های عروق کرونری و محیطی می باشد،

همچنین می تواند در شدت و تعداد سکته های قلبی تکرار پذیر، اثر گذار باشد.

نیکوتین ضربان قلب و فشار خون را افزایش می دهد

و به دنبال آن مصرف اکسیژن عضلات قلبی نیز افزایش پیدا می کند؛

در حالیکه مونواکسیدکربن حاصل از سیگار کشیدن حجم اکسیژن خون را کاهش داده است.

نیکوتین و کم شنوایی

یکی از اثراتی که سیگار می تواند بر جا بگذارد کم شنوایی پیشرونده است.

سیگار غلظت خون را افزایش داده و اکسیژن محلول درخون را کاهش می دهد

و این می تواند باعث آسیب یا شکسته شدن سلول های مویی حلزون شود.

یکی از آزمون های شنوایی که به خوبی می تواند پاسخ های حلزون به محرک شنوایی را ثبت کند OAE است.

این تست به خوبی تغییرات وضعیت سلامت حلزون را پایش می کند.

تست OAE یک تکنیک بسیار سریع و دقیق و غیر تهاجمی برای اندازه گیری عملکرد OHC هاست.

مصرف دخانیات در عملکرد OHC ها مداخله ایجاد می کند

و باعث اختلال عملکرد حلزون شده و به دنبال آن آستانه های شنوایی به خصوص در فرکانس های بالاتر می توانند متاثر شوند.

یک مطالعه مقایسه ای بین افراد سیگاری و غیر سیگاری صورت گرفت،

همه افرادی که در این مطالعه حضور داشتند هیچگونه بیماری دیگری مانند مشکلات گوش میانی، عفونت و …. نشان ندادند.

در تصویر زیر آستانه های شنوایی گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج یا DPOAE در فرکانس های مختلف نشان داده شده است.

کاهش دامنه افراد سیگاری در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز بسیار واضح تر است.

کم شنوایی

نتیجه گیری

همانگونه که گفته شد میان کم شنوایی و استعمال دخانیات ارتباط وجود دارد،

اما در یک مدل حیوانی به بررسی نیکوتین بر روی ساختار حلزون خوک های بالغ نر پرداخته شده است.

در این تحقیق ۱۵ خوک نر بالغ به ۲ گروه تقسیم شدند.

گروه اول گروه شاهد بودند و به گروه دوم نیکوتین تزریق شد.

گروه دوم بر اساس دوز نیکوتین به دو زیر گروه تقسیم شدند:

خوک هایی که در IIA  قرار داشتند (۳ mg/kg) و آنهایی که در زیر گروه IIB بودند (۶ mg/kg).

سپس حلزون را باز کردند و با میکروسکوپ نوری و الکترونی ساختار درون حلزون را مشاهده کردند.

تزریق نیکوتین باعث آسیب به سلول های مویی خارجی شده بود.

نیکوتین باعث شد شکل سلول های مویی از حالت هنجار خارج شود، سیتوپلاسم حفره دار گردد و استریوسیلیا ها خم و شل و بهم ریخته شوند.

این تغییرات در پیچ قاعده ای حلزون بیشتر نمایان بود.

استفاده از دوز های بالاتر باعث شد تا راس سلول های مویی برآمدگی (حباب) پیدا کنند و آسیب بیشتری به سیستم شنوایی وارد شود.

منابع :

۱٫Benowitz NL. Pharmacologic aspects of cigarette smoking and nicotine addiction. New England journal of medicine. 1988 Nov 17;319(20):1318-30

۲٫Abdel-Hafez AM, Elgayar SA, Husain OA, Thabet HS. Effect of nicotine on the structure of cochlea of guinea pigs. Anatomy & cell biology. 2014 Sep 1;47(3):162-70.

۳٫Rogha M, Hashemi M, Askari N, Abtahi SH, Sepehrnejad M, Nilforoush MH. Cigarette smoking effect on human cochlea responses. Advanced biomedical research. 2015;4

378