تاول پرده گوش

تاول پرده گوش یا Bullous myringitis چیست؟

تاول پرده گوش بیماری مختص پرده تمپان است که عامل آن مشخص نیست ولی احتمالا ویروس می باشد

در نوجوانان شایع است

محل درگیری، لایه ی اپیتلیال پرده می باشد، منتهی از داخل؛ بنابراین بین لایه ی خارجی پوشش پرده و لایه ی داخلی فیبروزی پرده جدایی و فاصله ایجاد می کند.

معمولا روی بخش Pars tensa پرده گوش ایجاد می شود.

پرده گوش دارای ۳ لایه می باشد:

۱- اپیتلیال

۲- فیبروزی

۳- مخاطی

همچنین پرده گوش به دو قسمت Pars tensa و Pars flaccida تقسیم می شود.

Pars flaccida لایه ی فیبروزی را ندارد و بیشتر در معرض خطر و بیماری ها می باشد.

لابه ی اپیتلیال گوش به صورت خود به خودی پوست روی خود را به سمت خارج از کانال گوش هدایت می کند و جمع شدن این لایه ها باعث تشکیل جرم گوش می شود.

علایم بالینی این بیماری

این بیماری درد شدیدی ایجاد می کند که نشانه ی وجود تاول بر روی پرده گوش است

تب ندارد

کاهش شنوایی دارد ولی زیاد نیست

کاهش شنوایی بیمار به راحتی با ادیومتری مشخص می شود و مشاوره های اولیه به بیمار داده می شود

اگر اتوسکوپی صورت بگیرد، پرده قرمز رنگ است که عموما در معاینه های اولیه توسط ادیولوژیست مشخص می شود

اگر تاول بترکد، ترشحات خارج می شود که این ترشحات خون آلود می باشند

درمان

در این موارد پزشک گوش و حلق و بینی ضد درد تجویز میکند ولی قبل از آن باید تاول را پاره کرده و آنتی بیوتیک  تجویز میکند تا از عفونت های گوش میانی جلوگیری شود (پیشگیری).

اگر با آنتی بیوتیک های مناسب جلوی عفونت های گوش گرفته نشود، مشکلات فراوانی ایجاد می شود که گاها نیاز به جراحی پیدا می شود.

تیم درمانی کلینیک فوق تخصصی سروش پیشنهاد می کند که ضمن حفظ خونسردی خود؛ سریعا پس از متوجه شدن علایم بالا، به نزدیکترین مرکز خدمات درمانی مراجعه کنید

603