درمان غلط های دیکته

برای ترمیم و درمان غلط های دیکته (نارسا نویسی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در اختیار قرار دادن یک روان نویس برای کشیدن خطوط به دلخواه

یک وایت برد قابل و کوچک در اختیار کودک برای ترسیم نقاشی

قرار دادن یک گچ خوب در اختیار کودک بر نوشتن روی تخته سیاه

اصلاح وضعیت نشستن کودک در هنگام انجام تکالیف

قرار دادن کاغذ یا دفتر کودک بطور تقریباً راست یعنی حدود ۱۵

اصلاح نحوه ی مداد دست گرفتن کودک

استفاده از مدادهای باریک و با قطر کم برای کودکانی که انگشتان و عضلات کوچک و بزرگ دست آنان ضعیف است.

فعالیتهای پیشنهادی برای تقویت عضلات کوچک و بزرگ دست به منظور درمان غلط های دیکته :

الف. استفاده از خمیر بازی و ساختن اشکال مختلف

ب. مچاله کردن روزنامه یا کاغذ باطله توسط دست

ت. باز و بسته کردن ، زیپ ، دکمه ی لباس و بند کفش

ث. حرکت انگشتان دست وقتی شما اشاره می کنید توسط کودک

ج. رسم خطوط بوسیله چوب روی ماسه یا شن

چ. باز و بسته کردن قفل – پیچ و مهره

ح. بازی با گل رس و درست کردن وسایل مختلف

۸٫ رسم یک خط توسط کودک بین خطوط موازی ( آزمون فراستیک

۹٫ کامل کردن شکلهای نقطه چین

۱۰٫ رسم اشکال توسط انگشت آغشته به رنگ

۱۱٫ پر کردن و کامل کردن اشکال هندسی نقطه چین

۱۲٫ نوشتن کلمات و حروف ناقص و کامل کردن آنها توسط حروف

۱۳٫ نوشتن کودک بین دو خط موازی

تقویت هماهنگی چشم و دست

۱ – برای تقویت هماهنگی چشم و دست باید ابتدا از غلبه طرفی سمت چپ ۱ راست کودک مطمئن شد.

برای ایجاد غلبه ی طرفی و تشخیص سمت راست یا چپ کودک این تمرینات انجام می شود:

الف- شوت کردن توپ از فاصله دو یا سه متری توسط کودک و یادداشت پای غالب

ب – نگاه کردن کودک از سوراخ یک کاغذ یا یک لوله و یادداشت چشم مورد استفاده

پ- استفاده از ساعت و شنیدن صدای ساعت توسط کودک و یادداشت گوش برتر

ت- استفاده از نخ و سوزن و یادداشت دست غالب که کودک از آن استفاده کرده است.

اگر کودک برتری اندامهای راست یا چپ داشت تمرین های مربوط به هماهنگی چشم و دست را شروع می کنیم.

اما اگر کودک از سه اندام راست و یک اندام چپ استفاده می کند با انجام تمرینات گفته شده سعی می کنیم که کودک از آن اندام چپ کمتر استفاده کند.

ااما اگر از دو اندام چپ و دو اندام راست استفاده کرد، برتری را به طرفی می دهیم که دست وی در آن طرف قرار دارد.

* لازم به یادآوری است که عدم برتری جانبی ، همیشه و به طور حتم مشکل ساز نیست. اما وجود برتری جانبی می تواند کارایی فرد را افزایش دهد.

فعالیتهای مربوط به تقویت هماهنگی چشم و دست :

الف- انداختن توپ در حلقه ی مینی بسکت

ب – ماهیگیری با استفاه از نوعی اسباب بازی

پ- کوبیدن میخ

ت- تیراندازی با تفنگهای پلاستیکی

ث- انداختن توپ چسبناک به سوی هدف

ج- انداختن حلقه ی پلاستیکی دور میله ی ثابت

چ- بازی با توپ و راکت

درمان وارونه نویسی و قرینه نویسی

برای درمان و ترمیم وارونه نویسی و قرینه نویسی فعالیتهای مربوط به درمان غلط های دیکته (نارسانویسی) مفید است.

334