در ادامه مطالب پیرامون تومور نورینوم اکوستیک، در این مقاله قصد داریم در مورد نحوه تشخیص و چالش های تشخیص تومور نورینوم اکوستیک از سایر تومور صحبت کنیم

تشخیص تومور نورینوم اکوستیک

بررسی کامل فیزیکی گوش، اولین گام برای تشخیص و درمان تومور نورینوم اکوستیک است.

متاسفانه در بیشتر موارد تشخیص زودهنگام تومور نورینوم اکوستیک مشکل است چون نشانه ها ممکن است نامحسوس باشند

و در مراحل ابتدایی رشد تومور ظاهر نشوند، به همین دلیل تشخیص آن سخت است

کاهش شنوایی یکطرفه همراه با وزوز و عدم تعادل و سرگیجه از نشانه های اولیه ی تومور نورینوم اکوستیک هستند؛

که این علایم کاهش شنوایی و سر گیجه و وزوز گوش علایم رایجی هستند

که در بیشتر اختلالات گوش میانی ظاهر میشوند.

نکته ی مهم این است که علائم یکطرفه بدترین نوع ممکن هستند

و به محض ظاهر شدن این علائم حتما باید معاینه ی کامل گوش و تست های شنوایی و تعادل انجام شود.

ممکن است تست هایی توسط ادیولوژیست انجام شود:

تست سنجش شنوایی یا ادیومتری، ABR یا پاسخ های برانگیخته ی شنوایی از ساقه ی مغز و موارد دیگر.

MRI عکس برداری است که وجود اکوستیک نوروما را مشخص میکند

و میتواند تومورهایی به کوچکی ۱ تا ۲ میلیمتر استفاده کرد

اما اگر MRI به هر دلیلی امکان پذیر نبود میتوان از ABR استفاده کرد؛ اگرچه ABR تومورهای بسیار کوچک را مشخص نمیکند.

باید در نظر داشته باشد که برای تشخیص محل دقیق و اندازه ی تومور نورینوم اکوستیک MRI بسیار ضروری است

که این MRI هم چنین برای جراحی بسیار حائز اهمیت است.

در قسمت زیر تعدادی از عکس های که تشخیص تومور نورینوم اکوستیک داده شده اند:

 

 

تومور گوش

در نمودار زیر دلایل و نشانه هایی که افرادی مبتلا به تومور نورینوم اکوستیک به پزشک مراجعه کرده اند مشخص شده است.

بیشترین مراجعات مربوط به علایم کم شنوایی و وزوز است.

 

وزوز در تومور نورینوم

 

345