تشخیص میکروشیا

تشخیص میکروشیا (Microtia) و آنوشیا (Anotia)

در ادامه مباحث مرتبط با میکروشیا، در این مقاله بر آن شدیم تا در مورد تشخیص میکروشیا صحبت کنیم

سوال مهم

تشخیص میکروشیا: یکی سوالاتی که والدین بعد از تولد نوزاد از پزشک یا متخصص این زمینه مپیرسند این است که به چه علت در سونوگرافی قبل از زایمان این ناهنجاری تشخیص داده نشده است ؟

بسیاری از ناهنجاری های آناتومیک در سونوگرافی قبل از زایمان قابل تشخیص خواهند بود

اما در این حالت ارزیابی گوش خارجی مشکل است.

دلیل آن هم در اولویت بودن سایر ارگان ها مثل قلب و کلیه هاست.

پس بیشترین تمرکز روی ارگان های حیاتی است تا گوش خارجی.

خوشبختانه تکنولوژی عکس برداری رنگی از جنین به شدت پیشرفت کرده است

و ارگان هایی مثل گوش با وضوح بیشتر قابل شناسایی هستند.

در هنگام تولد آنوشیا و میکروشیا قابل تشخیص هستند.

پزشک با معاینه ی نوزاد، مشکل را پیدا می کند.

CT scan از گوش نوزاد تصویر با جزئیات بیشتری  گوش را نشان میدهد

که به پزشک کمک میکند که استخوان ها و سایر ساختار ها را بررسی کند

پزشک هم چنین معاینات کاملی را برای بررسی سایر عیوب مادرزادی انجام میدهد.

غربالگری شنوایی نوزادان هم چنین برای تشخیص انواع کاهش شنوایی و سایر ناهنجاری ها مثل میکروشیا و آترزی در هنگام تولد تعبیه شده است.

پزشک هم چنین میتواند به خانواده کمک کند تا روش درمانی مناسبی را انتخاب کنند.

نوزادانی که دچار کاهش شنوایی در اثر ناهنجاری های گوش هستند توسط یک تیم راهنمایی میشوند

ادیولوژیست میزان کاهش شنوایی را ارزیابی کرده و در اختیار سایر اعضای تیم و پزشک قرار میدهد تا بهترین انتخاب درمانی انجام شود.

توصیه تیم پزشکی کلینیک سروش

تیم کلینیک سروش پیشنهاد می کند که پس از تشخیص میکروشیا دلبندتان، ب منظور میزان کم شنوایی تست ABR BC انجام شود تا میزان کم شنوایی مشخص گردد

سپس اقدام به دریافت سمعک استخوانی شود

و تا سن ۶-۷ سالگی از سمعک استخوانی استفاده شود و پس از آن با توجه به نظر پزشک اقدام به جراحی گوش کنند

1006