حافظه شنوایی

حافظه شنوایی یا echoic memory چیست؟

حافظه شنوایی یا echoic memory یکی از حافظه های حسی است.

این حافظه کوتاه مدت است و به آسیب های مغزی به نسبت مقاوم است.

این سیستم ممکن است اطلاعات بیشتری را برای مدت طولانی تری نسبت به حافظه بینایی در خود ذخیره کند (متوسط ۳ تا ۴ ثانیه).

🔷 حافظه حسی در قشر اولیه شنوایی اندازه گیری می شود.

این ذخیره حافظه شنوایی در مناطق متفاوت مغز گسترش می یابد زیرا نیاز به استفاده از فرایندهای متنوع دارد.

اکثر این مناطق در قشر پری فرونتال (PFC) قرار دارند که محل پایش عملکردهای اجرایی و کنترل توجهی نیز می باشد.

🗒 مثال هایی از حافظه اکوییک

به یاد آوردن نام کسی که تازه ملاقات کرده اید، به یاد آوردن شماره تلفنی که تازه به شما داده شده، به یادآوردن آدرسی که تازه به شما داده شده، گوش دادن به مسابقه رادیویی و به خاطر آوردن جواب صحیح و بیان گزینه درست، به یاد آوردن صدای (voice) یک فرد خاص.

🗣 مشکل پردازش حافظه شنوایی می تواند باعث اختلال پردازش زبان شود زیرا این افراد در بخاطر آورد اصوات و واژگان لازم برای اکتساب زبان مشکل دارند.

🔸معمولا مشکل حافظه شنوایی با مشکل خواندن و دیس لکسیا همراه است.

آن ها در توجه کردن و به یادآوردن اطلاعاتی که به صورت شفاهی دریافت کرده اند مشکل دارند.

🔹این کودکان در انجام تکالیفی که چندین گام دارند نیز دچار مشکل هستند.

آن ها به زمان بیشتری برای بازشناسی و پردازش اطلاعاتی که شنیده اند نیاز دارند.

این مسئله می تواند باعث کاهش عملکرد تحصیلی کودک شود.

🔘حافظه فعال امکان ذخیره موقت اطلاعات و دستکاری آن ها متناسب با تکلیف را فراهم می کند.

در بسیاری از عملکردهای سطح بالاتر شناختی شرکت دارد.

کودکانی که مشکل حافظه فعال دارند مشکلات زبانی را تجربه می کنند مانند مشکل توسعه دادن خزانه واژگانی، درک زبان و یادگیری زبان جدید، مشکل هجی کردن واژگان، درک مطلب و…

🔶 در بزرگسالان مشکلات حافظه در صدمات سر و آسیب قشر dorsolateral و prefrontal و temporoparietal دیده می شود.

🔴 ارزیابی

برای این کار از اندازه گیری کامل نوروسایکولوژیک استفاده می شود :
🔸 computerized neurosychological battery assessment
🔸 (cognitive assessment battery (CAB
این ارزیابی ها امکان ارزیابی دقیق سطح کلی شناختی و حافظه اکوییک را فراهم می کند.

📝 تکالیف ارزیابی حافظه شنوایی از روی ارزیابی کلاسیک (Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT
الهام گرفته شده است.

☑ در این تکالیف فرد باید معنای اطلاعات داده شده را استخراج کند و بلافاصله پیام را درک نموده تا کار خاصی را انجام دهد.

🔷 ارزیابی Sequencing Test WOM-ASM مجموعه کاملی است که نه تنها حافظه شنوایی بلکه Planning ، حافظه کوتاه مدت ، ادراک فضایی، زمان پاسخ دهی، حافظه فعال و سرعت پردازش را می سنجد.

✔ تکالیف حافظه فعال شنوایی عبارتند از :

🔹forward digit recall
🔹backward digit recall
🔹listening recall primary
🔹listening recall secondary
می توان این تکالیف را در سکوت و در حضور نویز babble گوینده اجرا کرد (در SNR صفر و ۵ دسی بل).

653