درمان تومور اکوستیک

عوارض جراحی :

درمان تومور اکوستیک از طریق جراحی عوارضی را به دنبال دارد از جمله :

۱) مسدود شدن مایع مغزی نخاعی در محل زخم ۲) کاهش شنوایی۳)

ضعف صورت و یا بی حسی صورت ۴) فلج قسمتی از صورت ۵) مشکلات تعادلی ۶) سر دردهای

مزمن ۷) وزوز ۸) عفونت ناشی از مایع مغزی نخاعی و مننژیت ۹) سکته یا خونریزی مغزی

۳٫ پرتودرمانی : پزشک ممکن است در بعضی موارد پرتو درمانی را به شما پیشنهاد کند. این روش

هنگامی پیشنهاد میشود که تومور شما کوچک باشد ( کمتر از ۳ سانتی متر ) یا اینکه شما به

هر دلیلی امکان جراحی را نداشته باشید. در پرتو درمانی، بدون ایجاد برش و با کمترین اسیب

به بافت های مجاور، تشتشعات با دوز بالا به مکان دقیق تومور ارسال میشوند.

دو روش در این رابطه وجود دارد ؛

که در این : (SRS) Single fraction stereotactic radiosurgery روش

روش صدها پرتو کوچک از تشعشات به یک قسمت متمرکز به سمت تومور فرستاده میشوند.

روش Multi-session fractionated stereotactic radiotherapy :

که در این روش دوز پایین تری از تشعشعات به صورت روزانه فرستاده میشوند و در : ( FRS )

طی هفته ها این کار تکرار میشود .

مطالعات اخیر نشان داده است که روش دوم بهتر از روش اول عمل کرده و در حفاظت از شنوایی

موثرتر است.

در هر دوی این روش ها هیچ نیاری نیست که بیمار در بیمارستان بستری شود. در واقع از این

طریق سلولهای تومور کشته میشوند یا رشد تومور ممکن است کند یا متوقف شود و حتی ممکن

است که تومور چروک شده و جمع شود اما نکته ی قابل ذکر این است که پرتو درمانی نمیتواند

تومور را به طور کامل خارج کند.

هدف از پرتودرمانی جلوگیری از رشد تومور ، مراقبت از عملکرد عصب فاسیال و احتمالا

جلوگیری از کاهش شنوایی است . ممکن است هفته ها و ماه ها و سال ها طول بکشد که

تاثیرات پرتودرمانی قابل مشاهده باشد پزشک معالج روند بهبودی شما را از طریق

چنین تست های شنوایی دنبال میکند.

درمان تومور اکوستیک

درمان تومور اکوستیک مناسب بستگی به فاکتورهای مختلفی دارد :

۱) سن بیمار

۲) اندازه ی تومور

۳) میزان رشد تومور

۴) شدت و حدت نشانه ها که زندگی بیمار را تخت تاثیر قرار میدهد

۵) وضعیت کلی پزشکی و سلامتی بیمار

531