TRT

درمان وزوز به روش بازآموزی ( TRT=Tinnitus Retraining Therapy ) چیست؟

TRT روشی است که با هدف از بین بردن وزوز از طریق متوقف کردن رابطه های عملکردی بین سیستم عصبی شنوایی و لیمبیک و سیستم عصبی اتونومیک، برای دستیابی به خوگیری نسبت به واکنش هایی که منجر به وزوز و متعاقبا منجر به خوگیری احساسی یا درک میشود.

روش نوروفیزیولوژیکی TRT برپایه دو اصل عملکرد مغز می باشد :

پلاستیسیتی ( توانایی یادگیری رفلکس های جدید و بازآموزی رفلکس های قبلی ) و

تمایل طبیعی به حذف کردن (خوگیری) واکنش ها به محرک های نامربوط یا هر درکی که از جانب آن ها ایجاد می شود.

خوگیری چگونه اتفاق می افتد؟

پس به محض اینکه ما ارتباط های منفی سیگنال وزوز را حذف کنیم ، باید خوگیری تدریجی اتفاق بیفتد.

در وزوز خوگیری شامل سیستم های مغزی جداگانه ای میشود.

اول، خوگیری واکنش ها به وزوز ( سیستم عصبی اتونومیک )

و دوم، خوگیری درک یا احساس ( بلاک کردن فعالیت عصبی مرتبط با وزوز گوش از طریق راه های شنوایی قبل از اینکه به سطح هوشیاری برسند ).

از آن جایی که ما وسیله ای برای کنترل مستقیم بر مناطق ناخودآگاه مغز نداریم،

تنها راه ایجاد کردن تغییر این است که به تدریج رابطه های منفی را از بین ببریم

و آن هم از طریق فراهم کردن دانش و آگاهی در مورد مکانیسم هایی که شامل ایجاد وزوز و پریشانی برای بیماران می شود، میسر است .

معمولا دلیل اصلی برای توسعه روابط منفی در مورد وزوز کمبود آگاهی بیمار در مورد مکانیسم های وزوز است،

که میتواند موجب ترس و نگرانی ناشی از مشاوره منفی فراهم شده توسط برخی از متخصصان و دیدن مطالب در سایت های اینترنتی باشد.

این منجر به ایجاد ترسی در مورد یک خطر ناشناخته یا یک حسی میشود که وزوز حقیقتا چیزی است که باید از آن ترسید

یا درمورد آن نگران بود و به طور طبیعی این ها منجر به القا استرس و نگرانی میشود.

باید تاکید شود که TRT از طریق تغییر در ارتباطات عصبی در مراکزی که از مراکز پاسخ گویی برای فعالیت های عصبی تولید کننده وزوز مستقل هستند؛ حاصل میشود.

در نتیجه دلیل و محرک وزوز کاملا نامربوط است و بازآموزی وزوز میتواند در هر بیمار مبتلا به وزوز استفاده شود.

TRT چند جزء دارد؟

TRT شامل دو جزء اصلی میباشد : بازآموزی مشاوره ای و صوت درمانی

نقش اصلی مشاوره تبدیل کردن وزوز به یک دسته از محرک های خنثی است.

اما  نقش صوت درمانی کاهش شدت سیگنال وزوز و تسهیل این روند می باشد.

بازآموزی مشاوره یک بخش ضروری و مهم TRT است.

مشاوره بازآموزی از طریق قرار دادن بیماران در گروهی که احساسی خنثی به وزوز دارند، حاصل میشود

و از طریق آموزش اجزاء مدل فیزیولوژیک وزوز به بیماران و آگاه کردن آنها بیماران تشویق میشوند،

که وزوزشان را به سیگنال خنثی تبدیل کنند و صدا درمانی نیز به این روند کمک میکند.

در طول این جلسات وزوز  توضیح داده میشود و به پدیده ای تبدیل میشود که رفتار و نتایج قابل پیش بینی دارد.

به علاوه قواعد درمانی در پایه این مدل توضیح داده میشود، که شامل خوگیری به عنوان راهی برای تحت کنترل قرار دادن وزوز است.

بخش مهمی از مشاوره به نقش صدا در درمان اختصاص می یابد که شامل مکانیسم های عملکرد صدا در تسهیل کردن خوگیری و جزئیات صداهای متنوع ( مثلا صدای طبیعت ، موسیقی و سخنرانی ) در عملکرد مغز و رفتار است.

TRT همیشه شامل صوت درمانی می شود،

اما ضرورتا شامل استفاده از تجهیزات نمیشود.

صوت درمانی از طریق کاهش قدرت سیگنال وزوز ، خوگیری وزوز را تسهیل میکند

و این کار عملا از طریق دادن دستورالعمل هایی به بیماران نظیر اجتناب از سکوت و غنی سازی صدای زمینه محیطی، به عنوان مثال از طریق استفاده از تولید کننده های صدای رومیزی یا از طریق تولید کننده های صداهای پوششی حاصل میشود.

درمان های مکمل از طریق کاهش استرس و افزایش سطح آسایش حاصل می شوند و درحالی که کمک کننده هستند، اما بخش ضروری از TRT نیستند .

منابع :

  1. Jastreboff PJ. 25 years of tinnitus retraining therapy. Hno. 2015 Apr 1;63(4):307-11.
  2. Jastreboff PJ, Hazell JW. Tinnitus retraining therapy: Implementing the neurophysiological model. Cambridge University Press; 2008 Oct 30.

۳٫ Jastreboff PJ, Jastreboff MM. Tinnitus retraining therapy: a different view on tinnitus. Orl. 2006;68(1):23-30.

774