با سلام و احترام. برای ارزیابی و درمان وزوز خود به کلینیک مراجعه نمایید. کلینیک سروش از جدیدترین روش های درماتی وزوز استفاده می کنند.

406