سلام. نوع افت شنوایی مهم هست. اینکه کم شنوایی از چه نوعی باشه. اما به هر حال با پیشرفت علم و تکنولوژی چنین افرادی نباید از مشکل شنوایی رنج ببرند. میتونید حضوری مراجعه کنید.

182