سمعک استخوانی کاشتنی

سمعک استخوانی کاشتنی یا BAHA (باها) برای چه افرادی مناسب است؟

سمعک استخوانی کاشتنی یا BAHA (باها) برای بزرگسالانی که کم شنوایی انتقالی یا آمیخته دارند,

و همچنین افرادی که کم شنوایی حسی عصبی یک طرفه ای دارند که از سمعک های مرسوم نمی توانند استفاده کنند, مناسب است.

سمعک استخوانی کاشتنی ( BAHA :باها) مثل کاشت حلزون روشی است که توسط FDA پذیرفته شده است.

درمقایسه با سمعک های انتقال استخوانی مرسوم, سیستم این نوع سمعک, کیفیت صدای یهتر و راحتی بیشتری را فراهم می کند.

مزیت آن برای بزرگسالانی است که اتیولوژی های مثل:

مالفورماسیون های گوش خارجی یا میانی, بیماری های مزمن گوش میانی, اتواسکروزیس و تومور اکوستیک دارند.

با استفاده از این سمعک, افزایش در حساسیت صدا و تمایز گفتار گزارش شده است.

متاسفانه بهبود در جهت یابی در افرادی که کم شنوایی حسی عصبی یک طرفه داشتند, دیده نشد.

علی رغم این محدودیت ها, بیماران کم شنوای یک طرفه از سمعک استخوانی کاشتنی ( BAHA :باها) راضی بودند,

که این بدون شک به دلیل گزارش آنها در مورد بهبود ارتباط در موقعیت های مختلف می باشد.

593