عمر واقعی باطری

عمر واقعی باطری سمعک چه قدر است؟

طول عمر واقعی باطری ها بسته به مارک وکیفیت آنهامتفاوت هستند

ولی بطور کلی طول عمر مفید انها بین۳تا۱۰ روز میباشد .

برای طولانی تر کردن عمر باطری های سمعک بهتر است :

١- تا قبل از استفاده از باطری روکش ان رو برندارید

چرا که بدلیل یک قطبی بودن باطری ها به محض برداشتن روکش ان و در معرض هوا قرار گرفتن از طول عمر باطری کاسته میشود .

٢- بهتر است قبل از استفاده از ان و بعد از برداشتن روکش باطری چند دقیقه ای صبر کنید

تا با در معرض قرار گرفتن با هوا به حداکثر میزان فعالیت خود برسد.

٣- زمانیکه از سمعک خود استفاده نمیکنید حتما انرا خاموش نمایید که از عمر باطری کاسته نشود

۴-بیاد داشته باشیدکه هرچه سر و صدای محیط اطراف شما بیشتر باشد مدارات بیشتری از سمعک فعال شده مصرف باتری سمعک هم بیشتر خواهد بود.

نکته: باطری های ساعت خیلی شبیه به باطری های سمعک هستند

هیچ وقت از باطری ساعت به جای باطری سمعک استفاده نکنید

به دلیل اینکه ولتاژ باطری های ساعت بیش از ولتاژ مورد نیاز سمعک است

که موجب آسیب زدن به مدارات سمعک می شود

 

کلینیک سروش در راستای راحتی شما عزیزان

انواع باتری های سمعک را در سایزهای مختلف در اختیار بیماران قرار می دهد.

417