با سلام و احترام. برای ارزیابی و درمان وزوز خود به کلینیک مراجعه کنید. ممکن است درمان هایی از قبیل تحریک الکتریکی و لیزرتراپی برای شما جواب دهد.

153