میکروشیا

میکروشیا چیست؟

در این مقاله قصد داریم در مورد علت و انواع میکروشیا صحبت کنیم

میکروشیا بیانگر وضعیتی است که گوش به طور کامل شکل نگرفته باشد

در واقع به ناهنجاری مادرزادی گوش خارجی اشاره دارد

این ناهنجاری از عدم تکامل در سه ماهه ی اول بارداری حاصل میشود.

واژه ی میکروشیا به گوش کوچک اشاره دارد که ظاهر گوش خارجی به طور کامل شکل نگرفته است.

میکروشیا در اوایل چند هفته ی ابتدایی بارداری اتفاق می افتد

و در بیشتر مواقع تنها روی ظاهر گوش نوزاد اثر میگذارد

و معمولا گوش داخلی که مرکز اصلی دریافت امواج صوتی است مشکلی ندارد.

این مورد به زمانبندی شکل گیری قسمت های مختلف گوش در دوره ی جنینی اشاره دارد.

در واقع گوش داخلی در زمانی متفاوت نسبت به گوش خارجی و گوش میانی شکل میگیرد

و در بیشتر مواقع پاسخ به این سوال منفی خواهد بود گرچه همانطور که در ادامه بحث گفته میشود شنوایی این نوزادان طبیعی نیست .

میکروشیا در ۹۰ درصد موادر یکطرفه است

و معمولا گوش راست را درگیر میکند و در جنس مذکر شایع تر است.

انواع میکروشیا

تقسیم بندی های متفاوتی وجود دارد اما معمول ترین آن تقسیم بندی زیر است.

در این شیوه این بیماری به ۴ سطح تقسیم میشود :

سطح ۱: گوش از حالت عادی کوچکتر است اما ویژگی های گوش طبیعی وجود دارد هرچند که ممکن است تغییراتی در اندازه و یا شکل مشاهده شود.

سطح ۲: بعضی از ویژگی های گوش از دست رفته و معمولا نرمه کوچک گوش و باقی مانده هلیکس و انتی هلیکس وجود دارد.

میکروشیای سطح ۲ نوع حلزونی میکروشیا (cochlear type microtia) نامیده میشود

کانال گوش خارجی ممکن است وجود داشته باشد هرچند اندازه ی آن کوچک است ( canal stenosis ).

سطح ۳: این سطح متداول ترین نوع میکروشیا که در نوزادان مشاهده میشود. تنها ویژگی باقی مانده در این سطح شکل بادامی کوچکی است که از نرمه ی گوش باقی مانده است.

که میکروشیای معمولا در این سطح . (l سطح ۳ معمولا میکروشیای لوبولار گفته میشود (lobular microtia)  ) کانال گوش خارجی وجو ندارد (aural atresia).

سطح ۴: عدم وجود گوش خارجی به طور کامل و بدون هیچ باقی مانده ای که آنوشیا نامیده میشود. و به شدت هم نادر است.

382