بر اساس آمارهای جهانی سالانه تعداد بسیار زیادی کودک کم شنوا و ناشنوا به دنیا می آید، به همین جهت غربال گری شنوایی نوزادان در بدو تولد امری ضروریست.
غربال گری شنوایی نوزادان نیاز به سیستم های الکتروفیزیولوژی OAE و AABR دارد.با استفاده از این دو تست می توان وجود هرگونه مشکل شنوایی در نوزادان را کشف نمود و برای تایید و تشخیص نهایی و قطعی برای آزمون های تکمیلی ارجاع داده شوند.
کم شنوایی یا ناشنوایی در نوزادان یک مشکل اساسی و حیاتی می باشد و بی توجهی به این امر مهم از طرف خانواده ها علاوه بر ناشنوایی به عدم تشکیل سیستم گفتاری کودک منجر می شود. کودکان با مشکل شنوایی توانایی برقراری هیچ گونه ارتباط گفتاری را نخواهند داشت و برای ارتباط نیاز به استفاده از زبان اشاره و .. می باشند.
با تمام این تفاسیر کم شنوایی از هر نوعی که باشد(انتقالی ، حسی عصبی) راهکار درمانی و توانبخشی دارد.
تجویز سمعک متناسب با افت شنوایی کودک در کنار یک تنظیم دقیق و علمی اولین راهکار برای مقابله با پیامدهای ناشی از نقص شنوایی می باشد. تجویز سمعک یک علم است که فاکتور های مختلفی از قبیل نوع کم شنوایی، میزان کم شنوایی، علت ایجاد کم شنوایی،سن کودک، بیماری های همراه و .. در تعیین روش های تنظیمی آن دخالت دارد.در صورت استفاده از سمعک سیستم شنیداری کودک تحریک می شود با تحریک عصب شنوایی توسط تقویتی که با سمعک صورت می گیرد حلزون و عصب فعالیت خود را از سر میگیرند و مانع از تحلیل رفتن عصب شنوایی می شود.
به یاد داشته باشید کودکان برای صحبت کردن ابتدا نیاز است که اصوات را بطور کامل دریافت کنند.

391