کاربران سمعک

۱۰ نکته طلایی برای کاربران سمعک

۱٫کاربران سمعک؛ هنگامی که از سمعک استفاده نمی کنید، درب محفظه باتری را باز بگذارید.

۲٫هنگام استفاده از اسپری مو، سمعک ها را بردارید

چون ممکن است باعث انسداد و اختلال در عملکرد سمعک ها شوند.

۳٫ هرگز از سمعک در حمام و هنگام دوش گرفتن استفاده نکنید یا آن را در آب نیاندازید.

۴٫ چنانچه به هر دلیل سمعک شما خیس شود، هرگز از فر یا مایکروفر برای خشک کردن آن استفاده نکنید

و فورا درب باتری را باز کرده و اجازه دهید ۲۴ ساعت به طور طبیعی خشک شود.

۵٫ سمعک را در معرض حرارت زیاد (سشوار، موتور دستگاه ها یا داشبورد) قرار ندهید.

۶٫ در پایان هر روز، از یک پارچه نرم برای تمیز کردن سمعک استفاده کنید؛

سپس سمعک را در جلد خود قرار دهید و درب محفظه باتری را باز بگذارید تا رطوبت تبخیر شود.

۷٫ هرگز از الکل برای تمیز کردن سمعک ها، قالب ها یا سرهای پلاستیکی سمعک استفاده نکنید.

۸٫ به منظور تنظیم هر چه بهتر سمعک به طور مرتب به کلینیک مراجعه کنید.

۹٫ شب در سمعک خود را کامل باز کنید و به خاموش کردن اکتفا نکنید.

۱۰٫ رسیدن رطوبت به باتری باعث تبله شدن باتری و خالی شدن آن می شود؛

لذا باتری های خود را در محیط خشک نگه داری کنید.

۱۱٫ کاربران سمعک توجه داشته باشید، باطری های ساعت خیلی شبیه به باطری های سمعک هستند؛

هیچ وقت از باطری ساعت به جای باطری سمعک استفاده نکنید.

۱۲٫ تا قبل از استفاده از باطری روکش ان رو برندارید؛

چرا که بدلیل یک قطبی بودن باطری ها به محض برداشتن روکش ان و در معرض هوا قرار گرفتن از طول عمر باطری کاسته میشود.

۱۳٫ کاربران سمعک تا قبل از استفاده از باطری روکش ان رو برندارید؛

چرا که بدلیل یک قطبی بودن باطری ها به محض برداشتن روکش ان و در معرض هوا قرار گرفتن از طول عمر باطری کاسته میشود.

331