BC-ABR

BC-ABR چیست؟

BC-ABR: پاسخ ABR با محرک کلیک BC ، در صورت بالا بودن آستانه های AC-ABR به تشخیص افتراقی نوع کم شنوایی کمک می کند.

این ارزیابی به مشاوره بهتر به خانواده می انجامد و در فرآیند مداخله بسیار موثر است.

این ABR در آترزی گوش بسیار کاربرد دارد.

در کل  می تواند اختلال عملکرد گوش میانی را روشن کند.

تمپانومتری در کودکان ۶ ماهه و کوچکتر با پروب تون ۱۰۰۰ هرتز امکانپذیر است

و پروب تون مرسوم ۲۲۶ هرتز از ۷ ماهگی و بالاتر قابل اجرا می باشد.

مکان ویبراتور کجا و به چه صورت باشد؟

ویبراتور روی مستوئید قرار می گیرد.

قرار دادن ویبراتور روی پیشانی باعث کاهش خروجی می شود بخصوص اگر فونتانل نوزاد بزرگ باشد.

اگر قبل از تست می دانید احتمالا به BC-ABR نیاز خواهد بود الکترود را به جای مستویید جلوی نرمه گوش قرار دهید تا روی مستویید برای قرار دادن ویبراتور جای کافی باشد.

اگر هدباند ویبراتور برای سر نوزاد بزرگ است و فشار کافی وارد نمی کند، با یک انگشت ویبراتور را روی مستویید نگه دارید.

اگر نمی دانید چقدر باید ویبراتور را روی مستویید فشار دهید،

اول ویبراتور را با هدباند استانداردش روی سر خودتان قرار دهید و ببینید چقدر فشار وارد می کند.

سپس ویبراتور را از هدباند جدا کنید و سعی کنید با فشار انگشت ویبراتور را روی مستویید خود قرار دهید و همان مقدار فشار را وارد کنید.

حالا می توانید تصوری از مقدار فشار لازم پیدا کنید.

معمولا حداکثر خروجی BC-ABR ، ۵۰ دسی بل nHL است.

ثبت پاسخ را از شدت ۳۰ دسی بل آغاز کنید.

آستانه ۲۰ دسی بل یا کمتر، هنجار محسوب می شود.

چه زمانی بهتر است که BC-ABR انجام شود؟

بهتر است ارزیابی BC-ABR  در نوزادان در سن ۴ تا ۶ ماهگی انجام شود

زیرا هنوز استخوان تمپورال با سایر استخوانهای جمجمه فیوز نشده است و دیگر نگران cross over و مسک نخواهیم بود.

هدف این است که موج I دیده شود یعنی باید از الکترود همسو به تحریک موج I دیده شود.

بدین صورت تایید می شود که اطلاعات گوش آزمایشی بدون دخالت گوش دگرسو بدست آمده است.

مثلا اگر گوش راست را تحریک می کنید و فقط موج III و V دیده می شود (عدم وجود موج I) نمی توانید با اطمینان بگویید این پاسخ متعلق به گوش راست است.

اگر از پروتکل دو کاناله استفاده می کنید و در سمت تحریکی موج I دارید اما در کانال مقابل موج I وجود ندارد،

با اطمینان ۱۰۰% نیاز به مسک نیست و اطلاعات شما قطعا مربوط به گوش تحریکی است.

582