گوش انسان شامل دو بخش تعادلی و شنوایی می باشد. بخش تعادلی نیز خود به دو زیر مجموعه شامل :مجاری نیم دایره و اتریکول و ساکول می باشد.ارگان های نام برده شده برای حفظ تعادل فرد از ورودی های حرکات سر و تنه استفاده می کنند.

فضای داخلی دو بخش اتریکول و ساکول حاوی کریستال های از جنسن کربنات کلسیم هستند که به علت های مختلف این کریستال ها میتوانند در فضای اتریکول یا ساکول سرگردان باشند و وارد بخش های مجاری نیمدایره شوند. معمولا برای کانال خلفی بیشترین احتمال ورود کریستال ها وجود دارد.

برای مثال به علت ضربه به سر این کریستال ها از فضای ژلاتینی ماکولاهای اتریکول و ساکول جدا شده و در حین جابجایی این ذرات در داخل فضای مجرای نیم دایره فرد سرگیجه های واقعی را که به صورت چرخشی ودوره ای می باشد تجربه می کند ، هر گاه فرد حرکات ناگهانی و یا چرخش سر داشته باشد دچار سرگیجه می شود که شدت آن می تواند متغیر باشد.

سرگیجه ی خوش خیم وضعیتی نوع شایعی از سرگیجه ی واقعی می باشد که به آسانی توسط  پزشک یا ادیولوژسیت خبره شناسایی می شود و توسط راهکارهای توانبخشی که ادیولوژیست ارائه می دهد قابل درمان می باشد.

این نوع سرگیجه به سرعت توسط حرکات سر تحریک می شودو باعث ایجاد حالت تهوع و استفراغ می شود ، معمولا بیمار در حین غلت خوردن در رختخواب علائم سرگیجه را خواهد داشت.

ادیولوژیست بعد شناسایی این نوع سرگیجه، با اجرای مانورهای درمانی خاص (برای بازگرداندن  ذرات کریستالی به جای اصلی خود یعنی فضای ماکولا) سعی در بهبود علائم ناشی از این عارضه دارد، تکرار این مانورها دو یا حداکثر سه جلسه ی درمانی باعث برطرف شدن علائم و سرگیجه های ناشی از این بیماری می شود.

468