دسته : مقالات

کم شنوایی در کودکان – قسمت اول (اهمیت غربالگری)

اهمیت شناسایی زود هنگام کم شنوایی کم شنوایی یکی از اختلالات شایع در کودکان است‌. اختلالات گفتار و زبان در کودکان مبتلا به کم شنوایی باتوجه به سن تشخیص کم شنوایی و میزان کاهش شنوایی متفاوت است، در نتیجه تشخیص به موقع و مداخله زودهنگام درامد بهتری در حیطه گفتار و زبان فرد به دنبال دارد. 🔹📚کم شنوایی در […]

اختلال عملکرد شیپور استاش گوش

شیپور استاش یا Eustachian tube  چیست؟ شیپور استاش ، لوله ای است متشکل از مخاط ، غضروف و استخوان که در امتداد قدامی آن نازوفارنکس و در امتداد خلفی اش گوش میانی و سلول های هوایی ماستوئید قرار گرفته است. عضلات پوشاننده شیپور استاش شامل موارد زیر است : 🔻tensor veli palatini 🔻levator veli palatini 🔻tensor tympani 🔻salpingopharyngeus 📚📚 […]

اوتیت مدیای مزمن (اوتیت مزمن گوش میانی)

اوتیت مدیای مزمن چیست؟ عفونت دراز مدت گوش میانی که معمولاً بیش از ۳ ماه طول بکشد را اوتیت مدیای مزمن می نامند. برخی از ریسک فاکتور هایی که باعث ایجاد COM در کودکان می شود عبارتند از : ۱٫ سابقه ابتلای مکرر به اوتیت حاد گوش میانی ۲٫ فاکتورهای ژنتیکی ۳٫ آلرژی ۴٫ حضور در مراکز مراقبتی روزانه […]

پیرگوشی یا presbycusis (قسمت سوم)

در قسمت قبل نکاتی در مورد انواع پیرگوشی مطرح شد. بر اساس مطالعات این نکته نیز قابل توجه است که در پیرگوشی علاوه بر تغییرات عنوان شده در قسمت های قبل ، زوال رباط مارپیچی و لیمبوس ، تغییر در تعداد و تراکم نورون ها و سیناپس های موجود در هسته حلزونی و مراکز شنوایی مغزی ، کاهش اندازه […]

عفونت (اوتیت) حاد گوش میانی یا AOM

عفونت های حاد گوش میانی اغلب در فصول سرد سال و در کودکان به دلیل وضعیت قرارگیری شیپور استاش و یا سیستم ایمنی ضعیف تر اتفاق می افتد. در جنس مذکر شایع تر است. در اغلب موارد AOM به دنبال عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی (Upper respiratory tract infection [URTI] ) ایجاد می شود ؛ بروز عفونت دستگاه تنفسی […]

پیرگوشی یا presbycusis (قسمت دوم)

عواقب پیرگوشی همانطور که در قسمت قبل نکاتی بیان شد، پیرگوشی اختلال شایعی است که ریسک فاکتورهای متعددی در بروز آن سهیم هستند. همچنین در پیرگوشی علاوه بر افت عملکرد سیستم شنوایی محیطی ، افت عملکرد در سیستم شنوایی مرکزی نیز اتفاق می افتد. 📙📒از مواردی که با افزایش سن در ساختمان دستگاه شنوایی مشاهده می شود ، تغییراتی […]